skip to Main Content

Povodom okupljanja demobilisanih boraca pred zgradom Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je saopćilo da je u okviru svojih zakonskih nadležnosti i u saradnji s Koordinacijom boračkih udruženja preduzelo više koraka u cilju rješavanja statusa pripadnika boračke populacije.

Tako su u parlamentarnu proceduru upućene Izmjene i  dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kako bi bio obezbijeđen zakonski osnov za izradu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko- invalidske zaštite.

U parlamentarnoj proceduri se nalazi i Nacrt zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Provedena je i javna rasprava u devet od deset kantona, nakon čega će Zakon biti upućen na dalji postupak.

Na sastanku, koji su danas organizovali premijer FBiH Fadil Novalić i resorni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja, usaglašeno je i potvrđeno da je Sporazum Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih  kategorija, realno rješenje koje može obezbijediti sredstva za rješavanje socijalno-statusnih pitanja svih boračkih kategorija uključujući i demobilisane borce. Ovaj sporazum će biti ponovno razmatran na sjednici Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo  je 12. i 13. juna 2017. godine u više navrata pozivalo predstavnike grupe demobilisanih boraca okupljenih ispred zgrade Vlade Federacije BiH da dođu na razgovore, međutim oni su odbili da delegiraju i pošalju svoje predstavnike na razgovor, navodeći da nemaju izabrane predstavnike.

Resorno Federalno ministarstvo i Vlada Federacije BiH, u saradnji s Koordinacijom boračkih udruženja, preduzeli su aktivnosti o svim zahtjevima koji su ranije, a i ovog puta, dolazili od Savjeta branitelja, kao i grupe okupljenih demobilisanih boraca pred zgradom Vlade Federacije BiH, saopćeno je iz ovog ministarstva.

 

Back To Top