skip to Main Content

Vlada Federacije BiH dala je prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednim društvima „Prima Commerce“ d.o.o. Zenica, u iznosu od 500.000 KM, te „Rama-Glas“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 249.000 KM.

Ova sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo u skladu sa odredbama ugovora o komisionim poslovima između ove banke, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.

Back To Top