skip to Main Content

Igre Na Srecu

 

Vlada FBiH je, nakon provedenog javnog konkursa, danas donijela Odluku o raspodjeli dijela prihoda u iznosu od 553.841,86 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2015. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Od ukupne sume, 104.070 KM namijenjeno je finansiranju programa i projekata iz oblasti zdravstva – liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.

Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH dodijeljeno je 449.771,86 KM za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan Bosne i Hercegovine, a na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja koji uređuju ovu oblast, kao i za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.

Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije u roku od 30 dana, sa svim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Korisnici će, najkasnije do 31.12.2016. godine Federalnom ministarstvu zdravstva dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

Back To Top