skip to Main Content

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o stanju u privrednom društvu Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da koordinira sa svim zainteresovanim stranama u cilju rješavanja statusa radnika ovog društva.

U informaciji je navedeno da se zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa sva nepokretna imovina Željezare Zenica d.o.o. Zenica nalazi pod zakonskom hipotekom Porezne uprave Federacije BiH, koja je Rješenjem ograničila ovom privrednom društvu raspolaganje novčanim sredstvima. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je donijela Rješenje o obustavi transakcija preko računa dužnika.

Nadzorni odbor je 4.10.2017. godine, zbog loše situacije u privrednom društvu i blokade računa, te obustave isporuke električne energije, donio Odluku o davanju saglasnosti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, na osnovu kojeg je direktor Društva 15.11.2017. godine Općinskom sudu Zenica dostavio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u Željezari Zenica. Općinski sud u Zenici je 27.11.2017. godine donio Rješenje kojim nalaže podnositelju prijedloga da u roku od 15 dana, na ime pokrića troškova prethodnog postupka, uplati novčani iznos od 5.000 KM .

Postupak koji prethodi donošenju Odluke o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom je utvrđivanje da li uopće postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, pa je u tom smislu sud odredio finansijsko vještačenje. S ciljem utvrđivanja da li postoji stečajni razlog i uslovi za otvaranje stečajnog postupka, sud je odlučio pokrenuti prethodni postupak i imenovao privremenog stečajnog upravnika Mirzu Jarića, sa stalne liste stečajnih upravnika, te mu naložio da izvrši sve potrebne radnje, koje su definisane Rješenjem Općinskog suda u Zenici.

Privremeni stečajni upravnik će osigurat i starati se o imovini Željezare Zenica, izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika. Utvrdit će i da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka, kao i da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i izvršiti kontrolu poslovanja.

Vlada je prihvatila današnju informaciju budući da se Željezara Zenica d.o.o. Zenica pravno nalazi u predstečajnom postupku, odnosno u periodu kada ne mogu biti poduzimane bilo kakve pravne radnje.

Back To Top