skip to Main Content

 

Vlada FBiH je upoznata sa izvješćem o dugu za treći kvartal 2016. godine, koje će biti objavljeno na web stranici Federalnog ministarstva financija i proslijeđeno Parlamentu FBiH radi informiranja.

Prema raspoloživim pokazateljima, tijekom trećeg kvartala je, po osnovu vanjskog duga, ukupno angažirano 39.942.181,10 KM u više valuta od više kreditora. Ako se posmatra tečaj na dan kada je povlačenje izvršeno, stvarna vrijednost povučenih sredstava iznosi 40.015.814,78 KM.

Vanjski dug je na dan 30.9.2016. godine iznosio 5.149.600.736 KM ili 2.954.431.523 dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom kvartalu za 26.190.494 KM, odnosno 0,51 posto.

Vanjski dug je najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama, a u cilju osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku podršku.

U trećem kvartalu su potpuno otplaćene obveznice stare devizne štednje treće, četvrte, pete i šeste serije u ukupnom iznosu od 58.130.482 KM. Od navedenog iznosa na otplatu glavnica odnosilo se 56.773.137 KM, a preostalih 1.553.758 KM na otplatu kamata.

Unutarnji dug Vlade FBiH na je dan 30.9.2016. godine iznosio 539.495.009 dolara ili 940.344.657 KM, od čega se na dug u obliku vrijednosnih papira odnosi 526.234.655 dolara ili 917.231.740 KM.

 

Back To Top