skip to Main Content

Mmf

 

Federalna vlada predložila je Parlamentu FBiH donošenje odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu (EEF) s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu do 295.361.333 specijalnih prava vučenja (SDR), ili oko 720.224.000 KM, što je dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu u visini od 443.042.000 SDR (oko 1.080.336.000 KM).

Uz informaciju i Odluku, Vlada će Parlamentu FBiH uputiti i Pismo namjere i Tehnički memorandum. Sredstva kredita bit će korištena za pomoć u provedbi ekonomskih politika s ciljem intenziviranja reformi na unapređenju poslovnog okruženja i privlačenju investicija, otvaranju više radnih mjesta u privatnom sektoru, te povećanju potencijala za rast ekonomije.

Ciljevi su i nastavak procesa fiskalne konsolidacije radi osiguranja kontinuiranog smanjenja javnog duga u odnosu na BDP, uz istovremeno smanjenje broja uposlenih u javnoj upravi i unapređenja njenog kvaliteta, očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditne aktivnosti banaka.

Kreditna sredstva odobravaju se s rokom otplate od deset godina, uz uključen grace period od 4,5 godine, počev od dana doznačavanja svake tranše (svaka tranša se otplaćuje u 12 jednakih polugodišnjih rata nakon isteka grace perioda), s promjenjivom kamatnom stopom koju određuje MMF za SDR (trenutno 1,05 posto godišnje).

Sredstva će biti doznačena Budžetu Federacije BiH u periodu od tri godine u tranšama. Svaka tranša biti će utvrđena i doznačena nakon ocjene MMF-a o uspješnosti provođenja programa, putem kvartalnih pregleda kvantitativnih kriterija izvršenja i strukturnih reformi

Back To Top