skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom, kojom su utvrđeni nosioci aktivnosti na uspostavi ovog sistema, organizacija, struktura i način njegovog vođenja, faze i rokovi planiranja i uspostavljanja, uloga i obaveze svih korisnika/subjekata informacionog sistema, te dostupnost podataka ovog sistema.

Informacioni sistem upravljanja otpadom je niz međusobno informaciono povezanih elektroničkih baza i izvora podataka koji sadrže pouzdane i uporedive informacije o svim subjektima upravljanja otpadom, proizvođačima otpada, kategorijama, količinama otpada po kategorijama sa podacima o kretanju i postupcima njegove završne obrade.

Kako je obrazloženo, prema Strategiji zaštite okoliša FBiH, na području cijele Federacije BiH će biti uveden jedinstveni informacioni sistem koji objedinjuje protok informacija o svim vrstama otpada, dajući jednostavan i efikasan pristup informacijama tehničkog, pravnog, institucionalnog i financijskog karaktera.

Informacioni sistem će biti zasnovan na platformi koja omogućava prostorno definisanje podataka, dajući kompletnu informaciju o integralnom sistemu upravljanja otpadom (o količinama otpada, infrastrukturi, legalnim i nekontroliranim odlagalištima, shemama prikupljanja otpada i slično).

Za uspostavljanje i efikasan rad informacionog sistema upravljanja otpadom potrebno je utvrditi njegovu organizacijsku strukturu koja će u svakom trenutku biti spremna odgovoriti na zahtjeve planiranja, donošenja odluka i rješavanja incidentnih situacija.

Donošenje Uredbe je i usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom koje je neophodno radi izvršenja obaveze izvještavanja prema Eurupskom statističkom zavodu (Eurostat), Europskoj agenciji za zaštitu životne sredine (EEA) i njihovo integriranje u Europsku mrežu za informacije i posmatranje (EIONET).

Back To Top