skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala i djelimično prihvatila inicijativu 26 poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH za izmjenu Zakona o radu, a koja se odnosi na to da usvojiocima i hraniteljima djece bude osigurano pravo na plaćeno odsustvo s posla za vrijeme perioda adaptacije, bez obzira na uzrast djeteta.

Podnosioci inicijative navode da je riječ o poticajnoj zakonskoj mjeri koja će omogućiti razvoj sigurne privrženosti kod djeteta, bez obzira na njegov uzrast, što u konačnici predstavlja ključ za uspjeh svakog postupka usvojenja ili hraniteljstva. Naime, prema sadašnjoj odredbi člana 70, a u vezi s članom 62. Zakona o radu, pravo na plaćeno odsustvo s posla se usvojiocima i hraniteljima omogućava samo do navršene prve godine života djeteta.

Odredbom člana 62. Zakona o radu utvrđeno je pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno, te propisano da ono može otpočeti 28 dana prije očekivanog datuma porođaja. Odredbom člana 70. ovog zakona propisano je da pravo na porođajno odsustvo može koristiti jedan od usvojilaca djeteta ili osoba kojoj je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje ili odgoj.

U izjašnjenju Federalne vlade se navodi da bi predloženom izmjenom Zakona o radu usvojiocima bilo omogućeno da se tokom obaveznog “adaptacionog perioda”, koji je propisan Porodičnim zakonom FBiH, u potpunosti posvete maloljetnom djetetu koje usvajaju, ostvare s njim kvalitetnu emotivnu vezu, na taj način zadovolje njegove potrebe i interese i olakšaju privikavanje na novu porodicu. S tim u vezi, treba imati u vidu da su usvojenje i smještaj djeteta u hraniteljsku porodicu dva različita instituta i da se ne mogu poistovjećivati. Usvojenje je poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos, dok je hraniteljstvo oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu osigurava odgovarajući porodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici i traje dok postoje razlozi za takav smještaj.

Kako Zakonom o hraniteljstvu u FBiH nije propisan obavezan adaptacioni period, inicijativu za izmjenu Vlada FBiH ocjenjuje prihvatljivom samo u pogledu odsustva za usvojioce, te će to i biti predmet izmjena i dopuna Zakona o radu u narednom periodu.

Back To Top