skip to Main Content
Vlada75 2

Federalna vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine, u kojem se ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja iznosili 1.521,1 milijun KM, što je 59 posto planiranog za ovu godinu. Od ukupnog iznosa, na porezne prihode otpada 1.026,5 milijuna, na neporezne 254,6 milijuna KM, dok su primici od financiranja 240 milijuna KM. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja bilježe gotovo istu razinu ostvarenja, odnosno veći su za jedan posto ili za 10,6 milijuna KM. Posmatrano analitički, pojedine kategorije prihoda bilježe značajan porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najveći je kod poreznih prihoda. Porez na dobit veći je za 37 posto (12 milijuna KM), a prihodi od indirektnih poreza za sedam posto, odnosno 62,5 milijuna KM.

Od poreznih prihoda, važno je istaknuti da je u rujnu Hepok d.d. Mostar uplatio 3,9 milijuna KM po osnovu poreza na visoku tarifu (zaostala obveza), a ova sredstva nisu planirana Proračunom FBiH za 2016. godinu.

Back To Top