skip to Main Content
FIA SARAJEVO FEDERALNA INFORMATIČKA AGENCIJA

Vlada Federacije BiH je na sjednici, održanoj u četvrtak u Mostaru, dala saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o naknadama za usluge Financijsko-informatičke agencije od 29.1.2020. godine, koju je donio Upravni odbor ove agencije.

Njome su određene nove naknade za usluge iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekat, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade F BiH.

Potvrda o glavnom računu će biti naplaćivana 5 maraka, o otvorenim računima 10 maraka, o likvidnosti (razdoblje do tri mjeseca) 15 maraka, o likvidnosti (razdblje do šest mjeseci) 20 maraka, a povjesna potvrda o promjenama računa (vremenska serija tri godine) 30 maraka.

Jedan upit preko web servisa za banke je 0,10 maraka, paušalna mjesečna naknada za banke do 1.000 računa 100 maraka, za banke od 1.000 do 10.000 računa 300 maraka i za banke s više od 10.000 računa 500 maraka.

 

(FENA)

Back To Top