skip to Main Content

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić  razgovarao je sa premijerom Kantona Sarajevo Ademom Zoljem i ministrom finansija Jasminom Halebićem o izgradnji sarajevske Prve transverzale.

Kako je naveo premijer Novalić, za sarajevsku Prvu transverzalu Federacija je u ovoj godini predvidjela 25 miliona KM od akumulirane dobiti Međunarodnog aerodroma Sarajevo, jer ova saobraćajnica po kategorizaciji pripada i kantonalnom i federalnom nivou.

Ukupna vrijednost Prve transverzale iznosi 178 miliona KM, a po riječima premijera Novalića Federalna vlada je planirala osigurati sredstva u iznosu od oko 90 miliona, koji će u narednom periodu naplatiti po osnovu akciza.

–  Naša intencija je da se Koridor X gradi preko Goražda i doline Prače i rijeke Drine, te da se s te relacije skrene prema Beogradu, a da se iz doline Prače pređe na Pale i paralelno sa starom željezničkom prugom izađe i na Istočno Sarajevo i tu se spoji na sarajevski aerodrom – pojasnio je premijer Novalić.

Premijer Zolj je kazao da će se projekt Prve transverzale realizirati u tri faze , a do sada je urađena kompletna projektna dokumentacija, kao i procjena troškova izgradnje, pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta za prve dvije dionice, dok je i za treću završen idejni projekt.

– Izgradnjom ove saobraćajnice bio bi ubrzan protok saobraćaja, skraćeno vrijeme putovanja, povećan nivo usluge i sigurnost u saobraćaju, kao i uvjeti vožnje – obrazložio je premijer Zolj.

Back To Top