skip to Main Content

Vlada Brčko Distrikta BiH usvojila je Program subvencioniranja dijela kamata za kredite poduzećima, poduzetnicima i nositeljima poljoprivrednih gospodarstava na području Brčko distrikta BiH za 2018. godinu, za što je iz proračuna Distrikta izdvojeno 1.200.000 KM.

Amra Abadžić, voditeljica Pododjela za gospodarski razvitak, istaknula je da je program aktualan već nekoliko godina unazad te se pokazao kao veoma uspješan.

„U prošloj godini se na ovaj poziv javilo 388 korisnika, koji su digli kredite u iznosu od 2.600.000 KM, a subvencionirano je 44 % kamata. Nakon što osigurana sredstva za ove namjene budu prebačena Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH, bit će objavljen javni poziv na koji će se zainteresirani moći javiti“, dodala je Abadžić.

Pojasnila je da se na ovaj javni poziv mogu prijaviti svi gospodarski subjekti s teritorija Brčko distrikta BiH koji su izmirili svoje obveze prema Distriktu i Upravi za neizravno oporezivanje, a jedan od uvjeta je i, kako je istaknula, da 50 % zaposlenika prijavljenog gospodarskog subjekta bude iz Brčkog kako bi se pomogle tvrtke koje zapošljavaju domaće stanovništvo.

Ovaj program ne mogu koristiti banke, gospodarski subjekti koji se bave djelatnostima kockanja i klađenja, javna poduzeća, javne ustanove, ustanove koje su registrirane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i udruge građana i nevladine organizacije.

Usvojen je i Program utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za financiranje trećeg pokušaja vještačke oplodnje u iznosu od 165.000 KM.

Predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge Sabrija Čandić rekao je da se ovaj Program odnosi na sve parove koji su već dva puta prošli proceduru izvantjelesne oplodnje. „Svi oni koji žele ostvariti potomstvo imat će priliku za još jedan besplatan pokušaj, što smatramo da je vrlo etično“, dodao je Čandić.

Naglasio je da je usvojen i Program utroška sredstava za dodjelu subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. 7. do 30. 9. 2018. godine.

„Riječ je o trećoj kvartalnoj subvenciji FZO-u, u iznosu od 2.753.500 KM, što je redovita subvencija za zdravstveno osiguranje određenog dijela građana koji ispunjavaju propisane kriterije“, zaključio je Čandić.

Back To Top