skip to Main Content
Tir

 

Bosanskohercegovački prijevoznici za obavljanje međunarodnog i međuentitetskog prijevoza putnika uglavnom posjeduju potrebne dozvole, dok za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta taj broj nije zadovoljavajući, jer Bosna i Hercegovina, kao članica ITF-a (Međunarodnog transportnog foruma), nema na raspolaganju dovoljan broj dozvola u odnosu na broj prijevoznika u međunarodnom saobraćaju- kazao je Feni glavni inspektor u Inspektoratu Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Adis Šehić.

Istakao je da “kada je riječ o poštivanju propisanog radnog vremena, odnosno upravljanja vozilom, inspektori Ministarstva u postupcima inspekcijskog nadzora obavljaju redovne kontrole”.

– Inspektorat  se koristi opremom za kontrolu digitalnih i analognih tahografa, kao i čitačem kartica za digitalne tahografe, čime je inspektorima Ministarstva omogućena provedba potpune kontrole nad primjenom Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu – napomenuo je Šehić.

Naglasio je da se “najčešće greške koje prave vozači ogledaju u nepoštivanju redovnih dnevnih i sedmičnih odmora”.

– U osam mjeseci sačinjeno je 315 zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu na  mjestu činjenja prekršaja, izrečeno je  20 upravnih mjera upozorenja u skladu sa članom 36. Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, koje se odnose i na strane prijevoznike te su izdata 263 prekršajna naloga, od čega je naplaćeno 96,68 posto – kazao je Šehić.

Dodao je da je “u proceduri izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, u kojoj je posebno obuhvaćen problem nelegalnog prijevoza putnika”.

– Inspektorat će po stupanju na snagu tog zakona, imati mogućnost boljeg prekršajnog i upravnog sankcionisanja prekršioca, što će rezultirati povećanjem prijevoza putnika legalnih prijevoznika – rekao je.

Inspektori Inspektorata Ministarstva komunikacija i transporta BiH, iz svojih ovlaštenja, koja proizilaze prvenstveno iz Zakona o upravi, nakon toga iz Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu te Zakona o radnom vremenu i obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu, obavljaju inspekcijski nadzor na terenu, a u skladu s godišnjim planom ovog inspektorata.

U postupku nadzora, prema stranim i domaćim prijevoznicima se primjenjuju preventivne i represivne mjere. Preventivne se ogledaju u izricanju upravnih mjera (upozorenja/opomena), dok se represivne mjere provode kroz izdavanje prekršajnih naloga, pojasnio je Šehić.

Što se tiče potrebnih dozvola, one se mogu podijeliti na dva dijela, i to: dozvole za obavljanje međunarodnog i međuentitetskog prijevoza putnika (dozvole za obavljanje međunarodnog linijskog saobraćaja, dozvole za obavljanje međuentitetskog linijskog saobraćaja i dozvole za obavljanje međunarodnog vanlinijskog saobraćaja u skladu s INTERBUS ugovorom (Ugovor o međunarodnom  povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima), te dozvole za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta (bilateralne dozvole za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta) i CEMT dozvole za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta (Konferencija evropskih ministara transporta, koja određuje kvotu i uvjete korištenja CEMT dozvola).

 

Izvor:FENA

 

Back To Top