skip to Main Content

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Protokolu iz 1978. godine uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), zaključenu u Ženevi 1956. godine.

Pristupanje ovoj konvenciji, koje je inicirala i Vanjskotrgovinska komora BiH, osigurat će pravnu sigurnost prijevoznika iz BiH koji obavljaju međunarodni prijevoz tereta u cestovnom saobraćaju.

Protokolom je definiran način obračuna naknade za potpun ili djelomičan gubitak robe, odnosno utvrđena je gornja granica naknade po kilogramu bruto težine. Naknada se obračunava po vrijednosti robe u vrijeme i u mjestu u kojem je primljena za prijevoz.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će ovaj prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika instrumenta ratifikacije predložen je ministar vanjskih poslova.

Back To Top