skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o usvajanju Politike upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine, koju je pripremio Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH.

Politikom koja ističe sigurnost zračne plovidbe želi se osigurati efikasno upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine, koji će biti siguran i integriran u evropski sistem te doprinijeti ekonomskom razvoju naše zemlje i zaštiti životne sredine.

Visok kvalitet usluga korisnicima zračnog prostora, stvaranje uvjeta kojim će se ohrabriti razvoj novih ruta te podrška implementaciji Jedinstvenog evropskog neba na panevropskom nivou, samo su neki od 18 istaknutih ciljeva Politike upravljanja zračnim prostorom  BiH.

Za realizaciju ove politike nije potrebno osigurati posebna sredstva u budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Za praćenje realizacije Politike zadužen je Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH koji će najmanje jednom godišnje Vijeću ministara BiH podnositi izvještaj o njenoj realizaciji.

Back To Top