skip to Main Content

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2017. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 794.802.237 KM, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH iznosili su 667.662.216 KM.

Institucije Bosne i Hercegovine nastavile su s uštedama i u 2017. godini, a osnovica za plaću i troškovi zaposlenih ostali su na nivou iz 2012. godine, kada su značajno smanjene. Uštede budžetskog novca ostvarene su i primjenom jedinstvenih pravilnika za reprezentaciju, fiksne i mobilne telefone te službene automobile uz i dalje aktuelno umanjenje naknada članovima upravnih i nadzornih odbora i drugih radnih tijela i komisija.

U periodu januar – septembar sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravovremeno u ukupnom iznosu 608.152.786,88 KM.

Back To Top