skip to Main Content

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva privrede Republike Srbije o međusobnoj saradnji i prihvatanju dokumenata koje izdaju akreditirane laboratorije za industrijske neprehrambene proizvode.

Cilj je unaprijediti međusobnu trgovinu i smanjiti te ukloniti barijere u trgovini tehničkim industrijskim proizvodima radi daljnjeg jačanja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Na ovaj način bit će ukinuta nepotrebna praksa nepriznavanja ispitnih izvještaja  akreditiranih laboratorija jer su akreditaciona tijela iz obje države potpisnice sporazuma s Evropskom akreditacijom (EA).

Memorandum predstavlja provedbeni akt Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije iz 2009. godine.

Ranije su nadležna ministarstva dvije države zaključila Protokol o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokumenata akreditiranih laboratorija iz oblasti hrane i hrane za životinje biljnog i mješovitog porijekla.

Prijedlog za zaključivanje ovog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Back To Top