skip to Main Content

Vijeće ministara BiH usvojilo je Finalni izvještaj o provedbi mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH i Evropskoj komisiji.

U Izvještaju Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH navodi se da su do kraja februara ove godine nadležne državne, entitetske, kantonalne i institucije Brčko Distrikta BiH realizirale 376 od 631 planirane mjere, s tim da se nastavlja provođenje ovog plana.

U prva dva mjeseca ove godine realizirane su 174 od 209 mjera planiranih za realizaciju ili 64 posto. Istovremeno je realizirano 28 mjera iz prethodnog perioda.

Izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu sadržavao je 76 prioriteta podijeljenih po oblastima na bazi kojih je Vijeće ministara BiH u saradnji sa  institucijama svih nivoa vlasti prošle godine usvojilo Akcioni plan. Riječ je o cjelodržavnom dokumentu koji provode nadležne državne, entitetske, kantonalne i institucije Brčko Distrikta.

Back To Top