skip to Main Content

Vijece Ministara

Na 13. izvanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj juče (16.4.2020. godine), usvojen je na prijedlog Ministarstva pravde BiH Nacrt Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih tijela Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće. Glavni cilj predloženog zakona je da se na području sudskih i drugih postupaka omoguće takve mjere koje su usmjerene na sprječavanje širenja pаndеmiје virusа SARS-CoV-2 i оbоlјеnjа uzrоkоvаnоg оvim virusоm – COVID 19, zaštite zdravlja i života ljudi i osiguranje djelovanja prije svega sudova ali i drugih tijela kao i osiguranje provođenja prava i obveza.

Mjere na području pravosudnih tijela, tijela uprave i drugih tijela predložene ovim zakonom odnose se na:

  •  prekid tijeka rokova,
  • načina rada sudova, tijela uprave i drugih tijela,
  • mogućnost komunikacije između pravosudnih tijela i stranaka, kao i  drugih sudionika postupka putem pošte ili elektroničkim putem,
  • mjere na području izvršavanja kazne zatvora usmjerene su na dodatno uređenje instituta pozivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, te
  • prestanak tijeka zateznih kamata

Prijedlog Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih tijela Bosne i Hercegovine će biti upućen u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine sa prijedlogom da se razmatra po žurnom zakonodavnom postupku.

Back To Top