skip to Main Content

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju o saradnji u istraživačko-razvojnim aktivnostima u oblastima prometa i informacionih tehnologija između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva prometa, pomorstva i komunikacija Republike Turske.

Na ovaj način dva ministarstva jačaju saradnju u oblastima cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prometa, informacionih i komunikacionih tehnologija kroz razvoj programa i projekata. Uz održavanje bilateralnih konsultacija buduća saradnja će uključivati i  zajedničke obuke, tehničku pomoć te uzajamne posjete.

Prijedlog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

Back To Top