skip to Main Content

U 2018. godini „Austrijska nacionalna biblioteka“ slavi 650 godina postojanja. Ovaj jubilej je povod za posebnu izložbu. Izuzetni eksponati iz osam zbirki biblioteke biće predstavljeni tokom cijele godine u poznatoj „Prunksaal“.

Posjetioci će moći da vide veličanstvene rukopise i vrijedna štampana izdanja, dragocjene note, mape, fotografije, grafike i manuskripte. (26.01.2018.–13.01.2019., Austrijska nacionalna biblioteka)

Kao jedan od radikalnih predstavnika Bečkog akcionizma Günter Brus je početkom 60-ih godina prošlog vijeka svoje tijelo pretvorio u predmet umjetničke debate. Povodom njegovog 80. rođendana muzej „21er Haus“ prikazaće retrospektivu cjelokupnog stvaralaštva ovog austrijskog umjetnika. (02.02.–12.08.2018., 21er Haus)

Iako su fotografije Mana Ray-a prisutne u svakoj izložbi posvećenoj dadaizmu i nadrealizmu, na njemačkom govornom području mnogima nije poznat. Živio je i radio naizmjenično u Njujorku i Parizu. Izložba posvećena njemu bavi se „cjelokupnim Manom Ray-om“ i kritički objašnjava teme koje obilježavaju njegov rad, kao što su blizina i distanca. (14.02.–24.06.2018., Kunstforum Beč)

U narednoj godini muzej „Albertina“ će predstaviti status Bečkog akvarela u umjetnosti 19. vijeka. Transparentnost, svijetle boje i idilični utisak predstavljaju posebne kvalitete bečkog akvarela. Panorame grada i predjela, portreti sa detaljima, žanr slike i cvijeće čine motive ovog uspješnog pravca u austrijskoj umjetnosti. (16.02.–13.05.2018., Albertina)

„Albertina“ će posvetiti i jednu retrospektivnu izložbu američkom umjetniku Keithu Haringu koji bi 2018. godine proslavio 60. rođendan. Izložba će se baviti njegovim stvaralaštvom sa aspekta istorije umjetnosti, kao i sa aspekta forme. Haring je koristio jedinstveni znakovni jezik koji je prisutan u svim njegovim djelima. Sa svojim slikama, crtežima i skulpturama posvećen je socijalnoj pravdi i konstantnim promjenama. (16.03.–24.06.2018, Albertina)

Sljedeće godine Bečka manufaktura porcelana „Augarten“ slavi 300. rođendan, a tim povodom „Austrijski muzej primijenjene umjetnosti“ („MAK“) predstaviće osnivanje manufakture 1718. godine kao rezultat kulturološke razmjene između Azije i Evrope. Proizvodi druge najstarije manufakture porcelana u Evropi postavljali su standarde stila i ukusa u 18. i 19. vijeku. „MAK“ od svog osnivanja čuva zaostavštinu Bečke manufakture porcelana, koja je zatvorena 1864. godine, i bavi se proučavanjem porcelana. (16.05.–23.09.2018. MAK – Austrijski muzej primijenjene umjetnosti).

Pod motom „Ljepota i ponor. Klimt, Schiele, Wagner, Moser“ Beč će u 2018. godini slaviti modernu i njena četiri najznačajnija predstavnika, koji dijele istu godinu smrti, 1918. Slikari Gustav Klimt i Egon Schiele, arhitekta Otto Wagner i umjetnik Koloman Moser trajno su uticali na Beč u periodu oko 1900. godine.

(Eurocomm-PR)

Back To Top