skip to Main Content

PITANJE : Da li postoji obaveza poslodavca da se konsultuje sa vijećem zaposlenika kada se radi o vanrednom otkazu ugovora o radu, odnosno otkazivanju ugovora o radu zbog počinjene teže povrede radne obaveze?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top