skip to Main Content

Direktorica BamCard-a Alma Ahmić i članica Uprave Vakufske banke Elma Zukić predstavili su danas novu uslugu PINviaSMS koja će klijentima omogućiti da SMS porukom dobiju PIN i informaciju o mogućnostima preuzimanja nove ili zamjenske bankovne kartice.

Usluga je za sve klijente besplatna, a zbog sigurnosti klijent prilikom prvog pristupa bankomatu vrši izmjenu PIN-a.

“Projekat PINviaSMS se odnosi na implementaciju tehničke infrastrukture za dostavljanje PIN-ova SMS-om. Sve veća upotreba mobitela i pojačana zabrinutost o sigurnosti dostave PIN-ova putem pošte potakla je Bamcard da istraži nove kanale dostavljanja PIN-a krajnjim korisnicama, klijentima banaka koje personaliziraju svoje kartične proizvode u Bamcardu. PINviaSMS je naprednije rješenje koje omogućava banci dostavu PIN-a sigurno na mobilne telefone putem SMS-a”,  izjavila je Alma Ahmić, direktorica BamCarda.

PINviaSMS je inovativna usluga i podrazumijeva elektronsku distribuciju PIN koda, direktno vlasniku kartice na mobilni telefon putem SMS-a, na način da klijent svojim potpisom u banci kod preuzimanja kartice inicira slanje PIN-a i može se smatrati mnogo sigurnijim načinom distribucije od slanja PIN-a poštom.

– Vakufska banka konstantno radi na unapređenju svojih proizvoda i usluga. Implementacijom ovog projekta želimo ubrzati svoje poslovanje, te našim klijentima olakšati proces zaprimanja PIN-a i kartice. Ova nova usluga na tržištu će omogućiti klijentima sigurno, jednostavno i pouzdano korištenje naših usluga – izjavila je član Elma Zukić, Uprave Vakufske banke.

(Fena)

Back To Top