skip to Main Content

PITANJE: Da li osobe koje obavljaju administrativno-tehničke poslove za pripremu sjednica Općinskog vijeća, osim plate koja im je utvrđena Pravilnikom o platama u Organu uprave, trebaju imati naknadu za rad mimo radnog vremena, te da li je ovu naknadu moguće utvrditi kroz Odluku Vijeća o naknadama vijećnika i radnih tijela ili na neki drugi način?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top