skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće iz R Hrvatske bi u najam uzelo poslovni prostor od firme iz BiH. Taj poslovni prostor bi pretvorili u skladište za svoju robu koju bi i prodavali sa tog skladišta. Da li skladište mora biti registrovano u sudu i imati ID i statistiku i po kojem članu ako treba? Prodaja bi išla sa tog skladišta na način da ne bi bilo zaposlenih…nego bi druga firma vršila utovar prodate robe sa tog skladišta , a tu robu bi fakturisala PJ iz Banja Luke. Da li se to može raditi na taj način, treba li skladište imati svoju fiskalnu kasu, da li postoje prepreke da na tom skladištu bude vidno istaknuta firma čija je roba (preduzeće iz Hrvatske), te koje su, općenito, zakonske osnove ovakve vrste prodaje sa skladišta?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top