skip to Main Content

PITANJE: U septembru 2018. godine zasnovao sam radni odnos na određeno vrijeme kod jednog poslodavca koji je trajao do polovine februara 2019. godine, te sam potom od druge polovine februara, bez prekida, počeo da radim kod drugog poslodavca, također na određeno vrijeme do kraja aprila 2019. godine. S obzirom da sam od početka maja 2019. godine ponovo zasnovao radni odnos kod prvog poslodavca, interesuje me da li imam pravo na godišnji odmor i regres za 2019. godinu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

PITANJE: Radniku je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme martu 2019. godine. Neposredno prije isteka ugovora i prestanka radnog odnosa radnik je iskoristio dio godišnjeg odmora u trajanju od 12 radnih dana. Radnik se ponovo zaposlio u maju ove godine kod drugog poslodavca pa nas interesuje da li će nakon šest mjeseci rada koji navršava u decembru ostvariti pravo na puni godišnji odmor ili samo pravo na onoliko dana koliko nije uspio iskoristiti kod prethodnog poslodavca? Šta u slučaju ako je dobio novčanu naknadu za neiskorišteni dio odmora?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top