skip to Main Content

PITANJE: Zaposlenik u oktobru ove godine puni 65 godina života i 38 godina staža osiguranja i trebao bi u starosnu penziju. Poslodavac je voljan da zaposleniku produži radni odnos do navršenih 40 godina staža osiguranja. S obzirom na to da je Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju u FBiH u članu 40. utvrdio uslove za starosnu penziju, postavlja se slijedeće pitanje: da li bi zaposleniku nakon navršenih 65 godina života plaćeni doprinosi imali utjecaj na visinu penzije, odnosno da li bi plaćeni doprinosi za te dvije nedostajuće godine staža osiguranja ulazile u osnovicu za obračun penzije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top