skip to Main Content

PITANJE: Ko je pasivno legitimisan u parnici po tužbi za sticanje prava vlasništva nad parcelom sa sljedećim upisom: B – list – općenarodna imovina; C – list pravo korištenja korisnik državnih šuma; nekretnina upisana kao šuma; u naravi se radi o parceli u zoni građevinskog zemljišta na kojoj je izgrađen objekat u korist tužitelja.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top