skip to Main Content

Amandmane na Ustav Kantona Sarajevo, čiji su tekst danas, na prijedlog Ministarstva pravde i uprave i Vlade KS, utvrdili zastupnici Skupštine KS i uputili u dalju proceduru, predstavlja prvi korak u jednoj od najvećih poslijeratnih ustavno-pravnih reformi u Kantonu Sarajevo.

Kako je ministar pravde i uprave u Vladi KS Mario Nenadić u uvodnim napomenama istakao, ovim amandmanima se počinje rješavati ustavna kriza koja je nastala nakon neprovođenja 17 presuda, a koje se odnose na povrede prava lokalnih zajednica.

“Već deset godina Ustavni sud FBiH donosi presude kojima se potvrđuje višestruka povreda prava lokalnih zajednica na lokalnu samoupravu od strane Kantona Sarajevo, a što je definisano Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. To je dovelo do pravnog bezvlašća i anarhije jer bi u svakoj drugoj zemlji bilo nemoguće zamisliti situaciju da se nadležne institucije oglušuju o presude Ustavnog suda”, istakao je ministar Nenadić.

On je objasnio da je Federalnim zakonom o principima o lokalnoj samoupravi još prije 11 godina naloženo svim kantonima da usklade svoje propise sa tim zakonom. U Kantonu Sarajevo se trebalo urediti pitanje Grada Sarajeva, njegovog postojanja i nadležnosti kao i administrativne organizacije te nadležnosti općina u sastavu Grada i onih van njega.

Rješavanje ovih pitanja i usvajanje amandmana doprinijeće, prema riječima ministra Nenadića i međunarodnom ugledu Kantona Sarajevo u BiH i van nje jer provedbu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi prate međunarodne organizacije i sudovi. Ovi amandmani donose pretpostavke za jasno definisanje pripadnosti prihoda pojedinim nivoima vlasti. Javni poslovi se moraju vršiti od onih nivoa vlasti koji su najbliži građanima, precizirano je principima o lokalnoj saupravi, a to su ovdje općine ili Kanton.

“Mi smo odlučno krenuli da uredimo sistem u Kantonu Sarajevo, amandmani na Ustav su prvi i najvažniji korak ka implementaciji presude Ustavnog suda, što znači da će lokalne zajednice dobiti sve one nadležnosti koje im pripadaju, komunalnu infrastrukturu, vjerovatno i dio obrazovanja i mi to zagovaramo, javni gradski prijevoz i niz drugih nadležnosti. Amandmani na Ustav su kvalitetno pripremljen materijal Ministarstva pravde i uprave KS, koji je je prošao široke konsultacije sa predstavnicima lokalnih zajednica. Ići će u javnu raspravu i to je puno rješenja za dosta problema u Kantonu”, izjavio je  premijer KS Elmedin Konaković.

Nakon usvajanja amandmana slijedi donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakona o imovini Kantona Sarajevo, izmjena statuta Grada Sarajevo i općina, kao i čitavog niza drugih zakona i propisa koji uređuju odnose i nadležnosti.

Skupština Kantona odredila je rok od 30 dana za provođenje javne rasprave po ponuđenim amandmanima nakon čega trebaju u konačnoj formi doći na usvajanja u ovo tijelo. Za njihovo usvajanje biće potrebna dvotrećinska podrška zastupnika u Skupštini KS.

Back To Top