skip to Main Content

S ciljem stvaranja uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanja prepreka u pregovorima BiH za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju, Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Jedna od intervencija odnosi se na brisanje odredbe člana 13. Zakona kojom je, po ocjeni Evropske komisije, bila narušena dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te je insistirano na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine.

Značajna dopuna ovog Zakona odnosi se na definisanje statusa trgovca pojedinca, kao nove kategorije trgovca koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice. U cilju omogućavanja širem krugu osoba koje vrše prodaju na i izvan pijace bez ikakvog odobrenja, da legalizuju svoj rad, za ovu kategoriju trgovaca je ublažen kriterij stručne spreme i propisana samo osnovna školska sprema.

Novim zakonskim rješenjima potpunije su uređena prava, obaveze i odgovornosti pijace kao pravne osobe i organizatora trgovine izvan prodavnice zbog utvrđenog stanja na terenu. Naime, inspekcijskim nadzorima utvrđeno je da su mnoge pijace loše organizovane, da ili nemaju utvrđen pijačni red, ili se on ne poštuje. Utvrđeno je i da značajan broj zakupaca radi bez odobrenja, da se na pijacama prodaju robe kojima nije moguće trgovati na tim mjestima, da cijene usluga organizatora pijace često nisu istaknute, da se naplata iznajmljivanja prodajnog mjesta i opreme vrši gotovinski bez izdavanja fiskalnog računa, itd.

Predloženim izmjenama propisana je i obaveza organizatora pijace da prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, kao i poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na pijaci. Cilj je ostvarenje što hitnijih pomaka i poduzimanja mjera za smanjivanje „sive ekonomije“ u oblasti unutrašnje trgovine i uvođenje reda i legaliteta u odnosima između učesnika u trgovini, prvenstveno na pijacama na malo.

Na osnovu zaključaka oba doma Parlamenta FBiH, o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini je vođena javna rasprava u trajanju od 45 dana tokom koje je održano i nekoliko stručnih rasprava kojima su prisustvovali predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalnih ministarstava nadležnih za trgovinu, općinski odjeli za privredu, općinske i kantonalne tržišne inspekcija, porezne inspekcije i privredni sektora.

Generalna ocjena učesnika javnih rasprava je da Nacrt zakona objektivno predstavlja napredak i daje izvjesna poboljšanja i da dobro rješava uočene pravne praznine u odnosu na rješenja važećeg Zakona.

Back To Top