skip to Main Content
Utvrđen Prijedlog Zakona O Izmjeni Zakona O Doprinosima

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu.

Izmjena se odnosi na produžavanje roka za primjenu člana 20a. za dodatnih 36 mjeseci. Naime, ovim članom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Cilj ovih izmjena je nastavak stimuliranja zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranje uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor

Back To Top