skip to Main Content

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Evropska unija će od ukupno 1.647.058,00 eura, koliko iznosi procijenjena vrijednost ,,Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2017. godinu”, putem granta finansirati 1.400.000,00 eura. Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina dok je period operativne provedbe šest godina od stupanja na snagu.

Sredstva su namijenjena projektima promoviranja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite okoliša te razvoja turizma.

Ranije je usvojen Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period od 2014. do 2020. godine, koji je referenca za usvajanje ovog programa aktivnosti.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.

Back To Top