skip to Main Content

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila Prijedlog programa javnih investicija Federacije BiH 2019.-2021. godina, trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima i sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija ili drugih izvora.

Program obuhvata projekte u provedbi za čiju realizaciju su osigurani izvori finansiranja, ali je izvjesno da će biti osigurani i prioritetni projekti za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija (kandidovani projekti).

Svrha donošenja Programa javnih investicija je da Vlada Federacije BiH ima osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, s dugoročnim ciljem njegovog povezivanja s procesom strateškog planiranja i budžetiranja.

Prijedlog programa javnih investicija PJI Federacije 2019.-2021. godina sadrži 96 projekata, od čega su 39 u provedbi i 57 kandidovanih projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.186,21 miliona KM, od čega je 10.535,72 miliona KM za kandidovane i 3.650,49 miliona za projekte čija je implementacija u toku.

Od 12 projekata kandidovanih za Program javnih investicija Federacije BiH 2019.-2021. godine Komisija za Program javnih investicija Federacije BiH je, u skladu s kriterijima i principima za ocjenjivanje, analizirala i ocijenila pet projekata. Sedam projekata za koje nije dostavljena relevantna prateća dokumentacija nije bilo ocjenjivano.

Novokandidovani ocijenjeni projekti su Projekt razvoja ruralnog poduzetništva i poljoprivrede, projekti revitalizacije Hidroelektrane Jajce II i zamjene sistema upravljanja i turbinske regulacije u Crpnoj hidroelektrani Čapljina, Projekt Uvođenje ekoloških vozila u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i Projekt izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru, naziva Štreka.

Neki od projekata, kao kandidovani, ranije ocijenjeni i uključeni u ovaj program Federacije BiH prethodnih godina, nisu promijenili status, pa su zajedno sa ocijenjenim novokandidovanim projektima, uključeni u ovaj nacrt.

Od ukupno 10.535,72 miliona KM, u periodu 2019.-2021. godina, planirano ulaganje u kandidovane projekte iznosi 5.387,56 miliona KM, od čega 1.502,47 miliona KM u 2019. godini, 2.027,85 u 2020. i 1.857,24 miliona KM u 2021. godini.

Ulaganje u projekte u provedbi u ovom periodu iznosi ukupno 1.947,37 miliona KM.

Back To Top