skip to Main Content

S ciljem usklađivanja sa zakonom na nivou Bosne i Hercegovine, Federalna vlada danas je utvrdila Nacrt zakona o slobodnim zonama u FBiH. Prema definiciji, slobodna zona obuhvaća dio carinske teritorije u FBiH koji je posebno ograđen i označen, a u kojem se obavljaju posebne i zakonima utvrđene djelatnosti.

Zona se osniva na području mjesta koja imaju pomorsku ili riječnu luku, ili aerodrom, a koji su otvoreni za međunarodni promet, ili uz magistralni put, željezničku prugu i na drugim područjima gdje postoje uslovi za njen rad.

Zonu mogu osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe, a zahtjev za davanje saglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinske teritorije, kao slobodne zone privredno društvo za upravljanje zonom podnosi Vladi Federacije BiH, putem Federalnog ministarstva trgovine.

Određivanje dijela carinske teritorije je ekonomski opravdano ako na temelju elaborata i drugih dokaza može biti ocijenjeno da će biti postignuti pozitivni efekti u pogledu privlačenja stranog kapitala, proizvodnje robe i pružanja usluga, zapošljavanja i transfera savremenih tehnologija, te da će vrijednost izvezene robe preći najmanje 50 posto od ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u periodu od 12 mjeseci.

U zoni mogu biti osnivane banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje i reosiguranje.

Korisnik slobodne zone porez i doprinose plaća u skladu s propisima koji uređuju ovu materiju u BiH i FBiH, a može koristiti poreske olakšice u skladu sa propisima.

Back To Top