skip to Main Content

Vlada Federacije BiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama, čiji su ciljevi podizanje razine kapitaliziranosti, pružanje veće podrške u kreditiranju socijalnog sektora, davanje veće ovlasti Agenciji za bankarstvo u nadzoru poslovanja, zaštita korisnika usluga mikrokreditiranja, sprječavanje pranja novca, čuvanje povjerljivih podataka, te zaštita javnog interesa, sprječavanja nezakonitih radnji i bolje provođenje i poštivanje Zakona.

S ciljem poboljšanja Zakona iz 2006. godine, novi uvodi odredbe vezane za organe upravljanja, njihovog imenovanja i uvjeta koje moraju ispunjavati. Također propisuje zaštitu korisnika ove vrste financijskih usluga, ograničenja u visini efektivne kamatne stope i obvezu njezina objavljivanja, te zabranu obavljanja transakcija s povezanim osobama. Novina je i ograničenje u davanju donacija i u ulaganjima u stalnu imovinu, te način raspodjele prihoda nad rashodima i raspodjele dobiti.

Značajne promjene su, s ciljem boljeg nadzora, uvođenje savjetnika i privremenog upravnika, s jasno propisanim obvezama i dužnostima.

Nove odredbe reguliraju i sprječavanje pranja novca i utvrđuju obvezu čuvanja povjerljivih podataka.

Novim zakonom je na 500.000 KM povećan minimalan iznos temeljnog kapitala mikrokreditnog društva koji u cijelosti mora biti uplaćen u novcu. Ovo bi trebalo dovesti do okrupnjavanja mikrokreditnih organizacija i rezultirati njihovim boljim i stabilnijim poslovanjem.

Također je omogućeno mikrokreditnim organizacijama da plasiraju veće iznose kredita, čime se želi postići veća konkurentnost na tržištu i da se stalni (stabilni) korisnici mogu zaduživati za veće iznose kredita.

U Zakonu je došlo do značajnih promjena u visini novčanih kazni za prekršaje.

Back To Top