skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, s ciljem njegova usuglašavanja s novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo i Zakonom o faktoringu, odnosno do usuglašavanja odredbi koje se tiču kupoprodaje plasmana i nadzora. Novim rješenjima je obuhvaćeno i utvrđivanje nadzora nad bankama u slučaju da pružaju usluge financijskog leasinga.

U praksi se, također, ukazala potreba za izmjenom odredbe u Zakonu o leasingu koja regulira raskid ugovora. Naime, jasnija definicija omogućava korisnicima leasinga ispravno razumijevanje svojih prava nakon raskida ugovora.

U važećem Zakonu nisu bile predviđene prekršajne odredbe za nepostupanje koje se odnose na povjerljive podatke kojima je definirano njihovo prikupljanje, obrada, čuvanje, dostavljanje i uporaba povjerljivih podataka, pa izmjene i dopune reguliraju prekršaj u slučaju kršenja odredbe i propisuju visinu novčane kazne.

Izmjenama i dopunama Zakona o leasingu je, također, omogućeno leasing društvima osnivanje profesionalnog udruženja.

Back To Top