skip to Main Content

Narodna skupština Republike Srpske (RS) usvojila je set zakona o povećanju plaća, kao i Strategiju borbe protiv korupcije za period do 2022. godine.

Po najavama iz entitetske vlade, plaće svih radnika bit će uvećane za 30 do 50 KM.

Kako bi do toga došlo, na posbenoj sjednici parlamenta po hitnom postupku su usvojene izmjene i dopune više zakona koji se tiču povećanja plaća u RS-u – o porezu na dohodak, o plaćama zaposlenih u organima uprave,  u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u oblasti prosvjete i kulture, javnim službama, institucijama pravosuđa, zdravstva i plaćama i naknadama sudija i javnih tužilaca u RS.

Prihvaćene su izmjene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, kao i izmjene i dopune Zakona o krivičnom postuku, oba po hitnom postupku.

(Fena)

Back To Top