skip to Main Content

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, donijelo je Odluku o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini od 2018. do 2022. godine uz prihvaćenu korekciju Ministarstva finansija i trezora u cilju efikasnijeg korištenja finansijskih sredstava.

Ovim je ispunjen još jedan cilj iz revidiranog Akcionog plana za realizaciju Reformske agende.

Usvajanje Strateškog okvira za reformu javne uprave je obaveza proistekla iz procesa pridruživanja u okviru kojeg je Evropska komisija, putem strategije proširenja i izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine, naglasila potrebu usvajanja cjelodržavne strategije reforme javne uprave.

Strateški okvir je zasnovan na ključnim principima javne uprave, koje je razvila SIGMA na zahtjev Evropske komisije.

Ovaj strateški dokument definira ciljeve Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti reforme javne uprave. Na ovaj način želi se uspostaviti racionalnija, koherentnija, efikasnija i odgovornija  javna uprava na svakom nivou upravne vlasti.

Ured koordinatora za reformu javne uprave će Vijeću ministara BiH u roku ne dužem od šest mjeseci dostaviti Akcioni plan za provođenje ove strategije.

Back To Top