skip to Main Content

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2019 – 2021.  godine.

Sve institucije BiH zadužene su da ažuriraju podatke o projektima u skladu s promjenama, uključujući i promjene nastale u procesu pripreme Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu te da ih u roku 15 dana dostave Ministarstvu finansija i trezora.

Nakon toga će Ministarstvo finansija i trezora pripremiti i dostaviti Vijeću ministara na usvajanje Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2019 – 2021. godine.

Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2019 – 2021. omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja.

Back To Top