skip to Main Content

85 Sjednica VMBiH 002 08 12 16

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za period januar – septembar 2016. godine u kojem se navodi da su ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u ovom periodu 749.437.694 KM ili 79 posto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu.

Od toga su ostvareni prihodi 699.680.905, dok finansiranja i primici iznose 49.756.789 KM. U strukturi prihoda dominiraju sredstva s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija BiH (561.775.888 KM), neporezni prihodi (126.415.350 KM), tekući transferi iz inozemstva (10.866.579 KM) i transferi od drugih nivoa vlasti (623.088 KM).

Ukupno izvršeni rashodi budžeta institucija BiH za devet mjeseci 2016. godine iznose 632.950.641 KM, ili 67 posto u odnosu na budžet za 2016. godinu, odnosno 51 posto u odnosu na korigirani koji uključuje dodatna namjenska sredstva.

Institucije BiH su nastavile s mjerama štednje uz smanjivanje troškova telefonskih usluga i reprezentacije, a ostvareni su i prihodi od 761.789 KM, prevashodno od prodaje motornih vozila budžetskih korisnika zbog smanjivanja voznog parka.

U periodu januar – septembar ove godine sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog  duga BiH su podmirene pravovremeno i uredno u ukupnom iznosu 477,56 miliona KM.

Back To Top