skip to Main Content
2012  ZIPS  Broj 1247 SUPER Layout 1

U potpunosti je realiziran višegodišnji kapitalni projekt „Uspostava Operativno-komunikacionog centra Bosne i Hercegovine – 112,“ navodi se u Informaciji Ministarstva sigurnosti o realizaciji ovog projekta, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH u nastavku 127. sjednice.

Na ovaj način je uspostavljen, opremljen i u funkciju stavljen Operativno-komunikacioni centar BiH – 112 na lokacijama u Sarajevu i Tuzli.

Za realizaciju ovog projekta iz budžeta institucija BiH ukupno  je izdvojeno više od 4,2 miliona KM.

Back To Top