skip to Main Content

PITANJE: Da li je na fakturi za prevoz robe koja je namijenjena izvozu potrebno odvojeno iskazivati relaciju prevoz do granice i relaciju prevoz od granice BiH ili je dovolјno navesti cjelokupnu relaciju prevoza kao jednu stavku, te koji je poreski tretman ovakvog prevoza?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top