skip to Main Content

PITANJE: Da li se na usluge „posredovanja“ između fizičkih lica i Facebook-a obračunava porez na dohodak?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top