skip to Main Content

PITANJE: Firma koristi usluge, putem interneta, od pravnih lica iz inostranstva po osnovu korištenja usluge komunikacije na daljinu putem određenog softvera. Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit FBiH, da li smo obavezni iskazati porez po odbitku po stopi 11.11% (nismo vršili umanjenje iznosa za plaćanje) u poreskom bilansu i isti platiti? Dvije su države u pitanju- jedna sa kojom imamo potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a sa drugom nemamo, tako da bi, u slučaju da se treba obračunati, jedan iznos bio poresko priznat, a drugi poresko nepriznat reshod (sa zemljom s kojom imamo potpisan sporazum). Da li smo obavezni predati POD obrasce?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top