skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće iz Bosne i Hercegovine je sa preduzećem iz Hrvatske zaklјučilo ugovor o servisiranju opreme (aparata za kafu). Navedeni aparati su vlasništvo preduzeća iz Hrvatske, a dati su na revers potrošačima u Bosni i Hercegovini i nalaze se na teritoriji Bosne i Hercegovine. Da li je preduzeće iz Bosne i Hercegovine u obavezi da za navedene usluge preduzeću iz Hrvatske izda poresku fakturu sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

  

PITANJE: Pravno lice iz BiH, registrovani obveznik PDV-a, je izvršilo uslugu krčenja (uređenja, čišćenja) kruga zapuštene imovine koju u Bosni i Hercegovini posjeduje lice iz Srbije. Koji je poreski tretman usluge krčenja kruga zapuštene imovine koja se nalazi na teritoriji BiH, koju obveznik PDV-a izvrši za lice iz Srbije? Na koji način se faktura za takvu uslugu evidentira u PDV prijavi?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Preduzeće iz Bosne i Hercegovine je sa preduzećem iz Slovenije zaklјučilo ugovor o popravci bagera koji je u vlasništvu preduzeća iz Slovenije, a koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Da li je preduzeće iz Bosne i Hercegovine u obavezi da za navedenu uslugu popravke bagera, koja je izvršena u Bosni i Hercegovini, naručiocu iz Slovenije izda poresku fakturu sa obračunatim PDV-om ili je ta usluga oslobođena od oporezivanja PDV-om u Bosni i Hercegovini?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top