skip to Main Content

PITANJE: Naša radnica je roditelj i ima rješenje da je invalid I grupe sa 100% ostećenja organizma i priznatim pravom na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak u smislu odredaba Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (Sl. novine FBiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16). Njen suprug je penzioner – invalidska penzija, a dijete nije smješteno u zdravstvenu ustanovu. Da li se može navedenoj radnici dati da radi polovinu punog radnog vremena?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top