skip to Main Content

PITANJE: Privredno društvo (d.o.o.) planira da otvori biljnu apoteku, te da se bavi prodajom čajeva, zdrave hrane, dodacima prehrane, pripravcima na bazi meda i sl. i to na malo. Znači, riječ je isključivo o prodaji gotovog proizvoda, a ne spravljanju (proizvodnji). Koje dokumente i od kojih organa treba pribaviti da se otpočne rad, te da li obavljanje ovakve vrste poslova zahtijeva/podrazumijeva primjenu odredbi Zakona o apotekarskoj djelatnosti FBiH? Koje uslove društvo treba ispunjavati sa aspekta prostora u kojem se obavlja ova djelatnost i je li obavezno zaposliti farmaceuta ili poljoprivrednog stručnjaka i kojeg stepena obrazovanja (magistar farmacije, farmaceutski tehničar, poljoprivredni inžinjer, tehničar ili sl.)? Koje druge uslove društvo treba ispuniti (zaštita na radu, sanitarni pregled i sl.)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top