skip to Main Content

PITANJE: Da li rukovodilac organa uprave može ovlastiti državnog službenika koji nema stečenu diplomu pravne i upravne struke, da rješava u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku u upravnim stvarima u kojima se odlučuje o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili drugih stranaka?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top