skip to Main Content

 

Na 80. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je održana 10. novembra 2016., nakon višegodišnjeg čekanja usvojen je prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juske za uspostavljanje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca koji je propisan Zakonom o elektronskom potpisu još 2006. godine.

Uspostavljanjem Ureda bit će omogućeno brže i lakše uspostavljanje elektornske uprave, što podrazumijeva uvođenje raznih elektronskih usluga (e-Servisa) namijenjenih građanima, poslovnim subjektima te javnoj upravi.

Kako je rekao ministar Jusko ovim korakom smo bliži ka EU, u smislu stvaranja mogućnosti da Bosna i Hercegovina implementira iste one e-usluge koje su jedinstveno implementirane za sve članice Evropske unije, kao i omogućiti priznavanje e-potpisa i e-poslovanja  između Bosne i Hercegovine, Evropske unije  i trećih zemalja.

Takođe, uspostavljanjem Ureda bit će omogućeno i Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) da implementira elektronske lične karte koje će omogućiti institucijama Bosne i Hercegovine da pružaju elektronske usluge prema građanima, kao što su elektronske prijave poreza, elektronsko zdravstvo, elektronsko obrazovanje, elektronsko poslovanje, elektronsko upravljanje dokumentima te sve one usluge koje trebaju biti dostupne građanima i poslovnim subjektima kako ne bi morali dolaziti na šaltere, te uštedjeli svoje vrijeme.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će u narednom periodu i dalje intenzivno preduzimati aktivnosti na potpunoj operacionalizaciji Ureda te na izradi Pravilnika o primjeni elektronskog potpisa koji su predviđeni Zakonom o e-Potpisu Bosne i Hercegovine.

Uspostavljanjem Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, kao i izradom Pravilnika o primjeni elektronskog potpisa se očekuje puna primjena Zakon o elektronskom potpisu, Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu te Zakona o elektronskom dokumentu.

 

Back To Top