skip to Main Content

PITANJE: Direktor društva (d.o.o. iz Federacije) je angažovan kao menadžer bez zasnivanja radnog odnosa. Inventurom je utvrđen manjak trgovačke robe u iznosu od 587,00 KM i knjižen je na teret odgovornog lica (potraživanja od zaposlenih za manjkove). S obzirom na to da isti neće vratiti taj novac, iznos manjka mu je “uračunat” kao naknada po menadžerskom ugovoru, te su na taj iznos manjka obračunati i plaćeni pripadajući doprinosi i porez na dohodak po osnovu menadžerskog ugovora. Da li se ovakav rashod može smatrati porezno priznatim?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top